người thăm dò

Sàng lọc sản phẩm4


loại trình kết nối
Định hướng
Số lượng ghim
Không thấm nước
Kiểu lắp
Thương hiệu tương thích
Hình ảnh sản phẩm Giải trình

USB A-TYPE thân ngắn chống nước dọc 100% đã được kiểm tra đầy đủ khả năng chống nước, chất lượng đáng tin cậy, chống nước IPX8

Kiểu lắp: NHÚNG
Định hướng: Thẳng đứng
Số lượng chốt: 4
Loại trình kết nối: USB-A
Không thấm nước: IPX8

Hơn

USB 2.0 chống nước Một ổ cắm nữ Đầu nối ổ cắm nữ Ổ cắm nữ IPX8 JACK USB CHỐNG THẤM NƯỚC

Kiểu lắp: NHÚNG
Định hướng: Góc 90° (Phải)
Số lượng chốt: 4
Loại trình kết nối: USB-A
Không thấm nước: IPX8

Hơn

Bán trực tiếp tại nhà máy USB chống nước A-TYPE 100% được kiểm tra đầy đủ chất lượng chống nước và đáng tin cậy Chống nước IPX8

Kiểu lắp: NHÚNG
Định hướng: Góc 90° (Phải)
Số lượng chốt: 4
Loại trình kết nối: USB-A
Không thấm nước: IPX8

Hơn

USB 2.0 chống nước Ổ cắm nữ Đầu nối ổ cắm nữ Ổ cắm nữ IPX6 JACK USB CHỐNG THẤM NƯỚC

Kiểu lắp: NHÚNG
Định hướng: Góc 90° (Phải)
Số lượng chốt: 4
Loại trình kết nối: USB-A
Không thấm nước: IPX6

Hơn

Ổ cắm USB 2.0 chống nước được bảo vệ Ổ cắm nữ Loại A Cấp chống nước IPX8

Kiểu lắp: NHÚNG
Định hướng: Góc 90° (Phải)
Số lượng chốt: 4
Loại trình kết nối: USB-A
Không thấm nước: IPX8

Hơn

USB A-TYPE chống nước thân ngắn dọc với tấm chìm được che chắn Đã kiểm tra đầy đủ 100% và không thấm nước, chất lượng đáng tin cậy, chống nước IPX8

Kiểu lắp: NHÚNG
Định hướng: Thẳng đứng
Số lượng chốt: 4
Loại trình kết nối: USB-A
Không thấm nước: IPX8

Hơn

2PIN chống nước TYPE-C có dây, loại khóa thẳng có đai ốc, cấp chống nước IPX8

Kiểu lắp: NHÚNG
Định hướng: Góc 90° (Phải)
Số lượng chốt: 2
Loại trình kết nối: USB-C
Không thấm nước: IPX8

Hơn

4PIN chống thấm nước TYPE-C board loại vít khóa vỏ chống nước cấp IPX8

Kiểu lắp: SMD
Định hướng: Góc 90° (Phải)
Số lượng chốt: 4
Loại trình kết nối: USB-C
Không thấm nước: IPX8

Hơn

2PIN chống nước TYPE-C loại dây hàn có vít đai ốc khóa thẳng vỏ chống nước cấp IPX8

Kiểu lắp: NHÚNG
Định hướng: Góc 90° (Phải)
Số lượng chốt: 2
Loại trình kết nối: USB-C
Không thấm nước: IPX8

Hơn

Loại bảng 4PIN Loại chống nước LOẠI C Thông qua loại lỗ Cấp chống nước IPX8

Kiểu lắp: SMD
Định hướng: Góc 90° (Phải)
Số lượng chốt: 4
Loại trình kết nối: USB-C
Không thấm nước: IPX8

Hơn

Loại tích hợp TYPE-C chống nước 4PIN, tương thích với loại tích hợp 6PIN, cấp chống nước IPX8

Kiểu lắp: SMD
Định hướng: Góc 90° (Phải)
Số lượng chốt: 4
Loại trình kết nối: USB-C
Không thấm nước: IPX8

Hơn

Tấm chìm 2PIN Ổ cắm cái TYPE-C chống nước 2.18mm, miếng lưỡi 4 điểm tiếp xúc, cấp chống nước IPX8

Kiểu lắp: NHÚNG
Định hướng: Góc 90° (Phải)
Số lượng chốt: 2
Loại trình kết nối: USB-C
Không thấm nước: IPX8

Hơn
 
123456>> Trang 1 / 8